skip to Main Content

Kørekort og kørsel med trailer

Du skal ikke nødvendigvis have trailerkørekort til almindelig personbil, hvis du kører med påhængsvogn (anhænger) – hvad enten der er tale om en autotrailer, boogietrailer, hestetrailer, bådtrailer eller campingvogn.

Påhængskøretøjets type har intet at sige – det eneste kriterium er bilens og påhængskøretøjets vægtangivelser i registreringsattesterne (se reglerne nedenfor).

Kørsel med anhænger uden trailerkørekort

Hvis du opfylder følgende krav, må du køre med påhængsvogn (trailer, anhænger, campingvogn) uden at have trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller B/E kørekort):

Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er højst 750 kg

Påhængskøretøjets tilladte totalvægt er over 750 kg og bilens og påhængskøretøjets samlede tilladte totalvægt (dvs. vogntogets tilladte totalvægt) IKKE overstiger 3.500 kg

NB: Bilen må aldrig trække mere, end hvad der står angivet i registreringsattesten – også selvom påhængskøretøjets tilladte totalvægt er højere end bilens tilladte totalvægt.

“3500 kg-reglen” anvendes KUN til at beregne, hvorvidt du skal bruge trailerkørekort eller ej.

Dvs. uden trailerkørekort må bilen højst have en totalvægt (læsset eller ulæsset) på 3.500 kg og maks. trække en påhængsvogn på 750 kg, hvis bilen er godkendt til det (se bilens registreringsattest). I så fald kan du uden trailerkørekort højst køre med et vogntog af en totalvægt på 4.250 kg.

Hvis påhængsvognens tilladte totalvægt er over 750 kg og bilen er godkendt til at kunne trække en sådan vægt (ifølge registreringsattesten), må den samlede tilladte totalvægt ikke overstige 3.500 kg.

I så fald skal du have trailerkørekort – enten B+ eller B/E kørekort (se Hvis du allerede har trailerkørekort).

Hvis du allrede har trailerkørekort til lastbil eller bus (C/E eller D/E), behøver du ikke B+ eller B/E kørekort.

Kørekort erhvervet før 1. maj 2009

Hvis dit kørekort (kategori B) er erhvervet før 1. maj 2009, kan du vælge at følge påhængskøretøjets tilladte totalvægt (bilens højst tilladte koblingsvægt), der er angivet i bilens registreringsattest – i stedet for den i påhængskøretøjets registreringsattest.

Dvs. hvis du har erhvervet kørekort før d. 1. maj 2009, kan du i nogle tilfælde lovligt køre trailer uden at have trailerkørekort, selvom du vogntogets samlede tilladte totalvægt (ifølge de nye regler) overstiger 3.500 kg.

Eksempel:

  • Bilens tilladte totalvægt: 2.000 kg
  • Anhængerens tilladte totalvægt: 1.600 kg (anhængerens registreringsattest)
  • 1500 kg (bilens registreringsattest)
  • Hvis kørekort erhvervet før 1. maj 2009: 2.000 kg + 1.600 kg = 3.600 kg
  • Hvis kørekort erhvervet efter 1 maj 2009: 2.000 kg + 1.500 kg = 3.500 kg

Kørsel i Danmark

Hvis du har kørekort fra før 1. maj 2009 og kun skal køre i Danmark må du køre efter disse lempeligere regler:
Hvis bilens tilladte totalvægt og koblingsvægt tilsammen ikke overstiger 3.500 kg, må anhængeren gerne have en højere tilladt totalvægt, MEN anhængerens faktiske totalvægt må ikke overstige bilens koblingsvægt.

NB: Denne undtagelse gælder KUN i Danmark.

Kørsel i udlandet

Hvis du kører i udlandet, beregnes vogntogets samlede tilladte totalvægt således:
Bilens samlede totalvægt (angivet i bilens registreringsattest)

+

Anhængerens samlede totalvægt (angivet i anhængerens registreringsattest)

Hvornår skal man have trailerkørekort?

Trailerkørekort er påkrævet, hvis traileren tilladte totalvægt er over 750 kg og samtidig:
Medregnet bilens tilladte totalvægt når en samlet totalvægt på over 3.500 kg

Til kategori B findes der kørekort til mellemstore vogntog (B+) og store vogntog (B/E kørekort)

NB: Hvis du allerede har trailerkørekort til personbil (B+ eller BE kørekort) gælder ”3.500 kg reglen” ikke (se afsnittet: Hvis du allerede har kørekort til trailer)

Hvis du allerede har trailerkørekort

“3.500 kg-reglen” (se afsnittet: Kørsel med anhænger uden trailerkørekort) er KUN beregnet til faststille, om du behøver et trailerkørekort for at køre med et bestemt påhængskøretøj.

Disse regler er altså ikke gældende, hvis du allerede har et trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller BE kørekort).

Regler

Såfremt du allerede har erhvervet dig trailerkørekort til almindelig personbil (B+ eller BE kørekort), må påhængskøretøjets egenvægt plus evt. læs (faktiske totalvægt) ikke overstige bilens koblingsvægt , der er angivet som ”størst tilladte totalvægt for påhængskøretøjet” på bilens registreringsattest.

Nogle gange kan en trailers/anhængers tilladte totalvægt ifølge registreringsattesten være højere end bilens koblingsvægt. Dette er dog ikke ensbetydende med, at traileren med eller uden læs må veje mere end bilens koblingsvægt.

Du må altså IKKE køre med et påhængskøretøj, der – med eller uden læs – vejer mere end bilens koblingsvægt (uanset den tilladte totalvægt angivet i registreringsattesten).

Der findes 2 typer trailerkørekort:

B+
Dette udvidede B-kørekort giver ligesom det det almindelige B-kørekort ret til at føre et vogntog på maks. 4.250 kg. Den eneste forskel er, at du med et B+ kørekort må trække en anhænger med en tilladt totalvægt på højst 750 kg, mens et B/E Kørekort giver ret til at trække samme vægt som bilens bilens vægt, som højst er 3.500 kg.

B+ er ikke en selvstændig kategori og angives derfor i form af en påtegning i kørekortet. Kode 96 betyder, at du har B+.

Ligesom for B/E skal du have undervisning og bestå en køreprøve.

B/E kørekort

Da bilen højst må veje 3.500 kg og højst må trække en tilsvarende vægt (dvs. 100% af dens totalvægt), er vogntogets højst tilladte vægt 7.000 kg – dvs. 7 ton.

Dog må en firhjulstrækker trække 150% af bilens totalvægt, men må højst sætte 3500 kg på krogen.

Skal jeg vælge B+ eller B/E?

Som du kan se i afsnittet nedenfor, er undervisningen for B+ og B/E præcis den samme. Derfor er prisen også den samme. Den eneste forskel er, at B+ køreprøven foregår med et lettere vogntog.

Eftersom uddannelsen og prisen er ens, kan man ligeså godt tage et B/E trailerkørekort, hvor vogntoget må veje op til 7 ton.

Er du i tvivl om du må køre med din trailer?

Kontakt John og få svar på dine spørgsmål om kørekortsreglerne.

John Storm

Indehaver
51 14 49 13

Mikkel Lund Schmeltz

Indskriver / Lagermand

Back To Top
Søg